100 ημέρες για δωρεάν επιστροφή
δες λεπτομέρειες
Δωρεάν παράδοση άνω των 49 ευρώ*
δες λεπτομέρειες

DSA

Υπάρχουν υπηρεσίες στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα που πληρούν τους ορισμούς των έμμεσων υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 - Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Τέτοιες υπηρεσίες είναι:

 • α) αξιολογήσεις – μια λειτουργία που σου επιτρέπει να δημοσιεύεις αξιολογήσεις προϊόντων·

Για να διασφαλίσουμε ότι οι Πελάτες μας μπορούν να χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα με απόλυτη ασφάλεια, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη του παράνομου περιεχομένου από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες μόλις το αντιληφθούμε και το επαληθεύσουμε. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν και για τους Πελάτες μας. Επομένως, όταν χρησιμοποιείς το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, μην μεταδίδεις ή δημοσιεύεις παράνομο περιεχόμενο.

Παράνομο περιεχόμενο είναι οι πληροφορίες που, είτε από μόνες τους είτε με αναφορά σε μια συγκεκριμένη ενέργεια, δεν συμμορφώνονται με τη γενικά ισχύουσα νομοθεσία ή τον Κανονισμό. Παράνομο περιεχόμενο μπορεί να είναι ιδίως:

 • - περιεχόμενο που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα·

 • - περιεχόμενο που δημιουργεί διακρίσεις, είναι προσβλητικό, χυδαίο, ρητορικής μίσους ή προσβάλλει με άλλο τρόπο την προσωπικότητα·

 • - παρουσιάσεις Προϊόντων και πληροφοριών σχετικά με αυτά που δεν συμμορφώνονται με συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις ή παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων οντοτήτων.

Μπορείς να δημοσιεύεις αξιολογήσεις Προϊόντων υπό την προϋπόθεση ότι το Προϊόν που κρίνεις έχει όντως αγοραστεί και δοκιμαστεί από εσένα. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη δημοσίευση αξιολογήσεων που:

 • α) είναι παραπλανητικές·

 • β) γράφτηκαν ως αντάλλαγμα για αμοιβή·

 • γ) περιέχουν περιεχόμενο διαφήμισης ή μάρκετινγκ ή αναφέρονται στη λεγόμενη Τοποθέτηση προϊόντων·

 • δ) περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους·

 • ε) προσβάλλουν το δικαίωμα της προσωπικότητας ή τις αρχές της κοινωνικής συμβιώσεως·

 • στ) περιέχουν προσωπικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα·

 • ζ) δεν σχετίζονται με το προϊόν·

 • η) περιέχουν Περιεχόμενο που είναι χυδαίο ή θεωρείται κοινώς προσβλητικό και το Περιεχόμενο αξιολογήσεων ελέγχεται αυτόματα για συγκεκριμένες λέξεις που θεωρούνται κοινώς χυδαίες ή προσβλητικές.

Ενδέχεται να αντιληφθούμε παράνομο περιεχόμενο μόνοι μας, αλλά ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξή του από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των αξιόπιστων πηγών επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, των οποίων οι αναφορές έχουν πάντα προτεραιότητα.

Δεν διενεργούμε εκ των προτέρων αυτοματοποιημένο εντοπισμό και επαλήθευση του παράνομου περιεχομένου. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με αυτά λαμβάνονται όταν ενημερωθούμε για την ύπαρξή τους, από άτομα που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις.

Μόλις ενημερωθούμε για την ύπαρξη παράνομου περιεχομένου, το αφαιρούμε ή αποκλείουμε την πρόσβαση σε αυτό.

Εάν ο αποδέκτης της υπηρεσίας μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με περιεχόμενο που είναι παράνομο ή ασυμβίβαστο με τον Κανονισμό, μπορούμε επίσης:

 • α) να περιορίσουμε την ορατότητα συγκεκριμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσής τους, της απόκλισης της πρόσβασης σε αυτές, της κατάργησης τους·

 • β) να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει·

 • γ) να αναστείλουμε τον Λογαριασμό ή να καταγγείλουμε τις συμβάσεις παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετικά με τον Λογαριασμό.

Ενεργούμε πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών των υπηρεσιών μας και στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Παρέχουμε στους ενδιαφερόμενους αποδέκτες μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας αιτιολόγηση για τους λόγους για τους οποίους εφαρμόσαμε περιορισμούς.

Σε περίπτωση παραλαβής εντολής από εξουσιοδοτημένη δικαστική ή διοικητική αρχή, ο νόμος μας υποχρεώνει να προβούμε στις ενέργειες που αναφέρονται σε αυτήν ή να παράσχουμε τις πληροφορίες που αναφέρονται. Εάν τα μέτρα αυτά αφορούν εσένα ή το περιεχόμενο που έχεις διαβιβάσει, θα σε ενημερώσουμε για την παραλαβή μιας τέτοιας εντολής εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτήν ή, εάν δεν ορίζεται τέτοια προθεσμία, το αργότερο κατά τη στιγμή που θα λάβουμε τα σχετικά μέτρα.

Όταν παρατηρούμε οποιαδήποτε πληροφορία που υποδηλώνει την πιθανότητα διάπραξης ποινικού αδικήματος που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή την ασφάλεια των προσώπων, ενημερώνουμε αμέσως τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή τις δικαστικές αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που αφορά η υπόθεση. Επιπλέον, παρέχουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να ενεργήσουμε αποτελεσματικά σχετικά με αυτό το θέμα. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και να προστατεύουμε τα συμφέροντα των Πελατών μας.

Εάν παρατηρήσεις παράνομο περιεχόμενο στην υπηρεσία μας, έχεις το δικαίωμα να μας το αναφέρεις. Μπορείς να το κάνεις μέσω του εντύπου που είναι διαθέσιμο σε αυτή τη σελίδα επιλέγοντας «Παράνομο περιεχόμενο στον ιστότοπο».

Εάν είσαι αποδέκτης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, ανέφερες παράνομο περιεχόμενο και διαφωνείς με την απόφασή μας ή την αιτιολόγησή της σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο ή το περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών μας, έχεις το δικαίωμα να υποβάλεις προσφυγή εντός 6 μηνών από τη στιγμή που σε ενημερώσαμε σχετικά. Μπορείς να υποβάλεις την προσφυγή ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας το έντυπο που είναι διαθέσιμο σε αυτή τη σελίδα, επιλέγοντας «Προσφυγή κατά αποφάσεως».

Θα απαντήσουμε στην προσφυγή σου το συντομότερο δυνατό και θα διευκρινίσουμε τις ανησυχίες σου.

Σημείωση: Όταν μια προσφυγή ή αναφορά είναι αβάσιμη, ενημερώνουμε τον αναφέροντα. Ωστόσο, εάν μια προσφυγή ή αναφορά επαναλαμβάνεται, παρά την προειδοποίηση που αποστάλθηκε στο πρόσωπο που την ανέφερε, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσφυγών που αποστέλλονται από το πρόσωπο που την ανέφερε για περίοδο 12 μηνών.

Σημείο επαφής για τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών στα πολωνικά και στα αγγλικά: dsa@modivo.com