30 ημέρες για δωρεάν επιστροφή
δες λεπτομέρειες
Δωρεάν παράδοση άνω των 49 ευρώ*
δες λεπτομέρειες

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ NEWSLETTER

I. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το παρόν έγγραφο (εφεξής: «Κανονισμός») καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες για την παροχή της υπηρεσίας «Newsletter» από την εταιρεία MODIVO S.A. με έδρα την Zielona Góra, Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (η οποία είναι επίσης η διεύθυνση της παράδοσης), καταχωρημένη στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο στην Zielona Góra, τμήμα αρμόδιο επί οικονομικών υποθέσεων VIII KRS, με αριθμό KRS: 0000541722, ΑΦΜ: 9291353356, BDO: 000031285, REGON: 970569861, με μετοχικό κεφάλαιο 2.008.001 PLN, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου, email: info@epapoutsia.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2311 180 017 - πληρωμή σύμφωνα με τη σύνδεση - τιμοκατάλογο του σχετικού φορέα (εφεξής: «Πάροχος Υπηρεσιών»).
2. Η υπηρεσία Newsletter μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φυσικό πρόσωπο ή από νομικό πρόσωπο που ενεργεί από πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, η νομοθεσία της οποίας παρέχει νομική ικανότητα και έχει πλήρη νομική ικανότητα (εφεξής: «Λήπτης της Υπηρεσίας»). Εάν ο Λήπτης της Υπηρεσίας είναι φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη νομική ικανότητα, εάν υπάρχει τέτοια ανάγκη, συμφωνεί να αποκτήσει νομίμως την έγκυρη συναίνεση του νόμιμου αντιπροσώπου του για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας Newsletter (εφεξής: «Σύμβαση») και να παράσχει αυτή τη συγκατάθεση κατόπιν αιτήματος στον Πάροχο Υπηρεσιών, η συμφωνία έχει χαρακτήρα σύμβασης που συνάπτεται συνήθως σε μικρές τρέχουσες υποθέσεις της καθημερινής ζωής. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν χρεώνει τους Λήπτες της Υπηρεσίας για την παροχή της υπηρεσίας Newsletter.
3. Η χρήση της υπηρεσίας Newsletter (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης της Συμφωνίας) απαιτεί την εκτέλεση από την συσκευή και από το σύστημα πληροφορικής που χρησιμοποιεί ο Λήπτης της Υπηρεσίας, τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις (1) ένας υπολογιστής, φορητός υπολογιστής ή άλλη συσκευή πολυμέσων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στην περίπτωση των Ληπτών της Υπηρεσίας της υπηρεσίας Newsletter για τον συγκεκριμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου- κινητό τηλέφωνο, (2) πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, (3) πρόγραμμα περιήγησης στο Internet: Mozilla Firefox έκδοση 17.0 και νεότερη ή Internet Explorer έκδοση 10.0 και νεότερη, Opera έκδοση 12.0 και νεότερη, Google Chrome έκδοση 23.0 και νεότερη, Safari έκδοση 5.0 και νεότερη, (4) συνιστώμενη ελάχιστη ανάλυση οθόνης: 1024x768, (5) ενεργοποίηση cookies και υποστήριξη Javascript στο πρόγραμμα περιήγησης, (6) έγκυρη / ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στην περίπτωση ληπτών της υπηρεσίας Newsletter στον παρεχόμενο αριθμό κινητού τηλεφώνου - έγκυρος/ενεργός αριθμός κινητού, (7) πληκτρολόγιο ή άλλη συσκευή κατάδειξης που επιτρέπει τη σωστή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων.

II. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ NEWSLETTER

1. Η υπηρεσία Newsletter, που παρέχεται κατόπιν αιτήματος του Λήπτη της Υπηρεσίας μετά τη σύναψη της Σύμβασης, περιλαμβάνει:
α) παραλαβή από τους Λήπτες της Υπηρεσίας που έχουν παράσχει στον Πάροχο Υπηρεσιών τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων συστημάτων κλήσης, εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Παρόχου Υπηρεσιών και των συνεργατών του Παρόχου Υπηρεσιών (των οποίων η τρέχουσα λίστα δίνεται στον Ιστότοπο), συμπεριλαμβανομένων ιδίως των πληροφοριών για την τρέχουσα προσφορά τους, τις προσφορές, τις εκπτώσεις και εκστρατείες προώθησης,
β) παραλαβή από τους Λήπτες της Υπηρεσίας που έχουν παράσχει στον Πάροχο Υπηρεσιών δεδομένα που περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμό τους, την διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, την πόλη, τη χώρα, και ειδικότερα υπέβαλαν παραγγελία ή δημιούργησαν λογαριασμό στη διεύθυνση www.epapoutsia.gr (εφεξής: «Ιστότοπος»), μέσω ταχυδρομείου εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Παρόχου Υπηρεσιών και των συνεργατών του Παρόχου Υπηρεσιών (των οποίων η τρέχουσα λίστα δίνεται στον Ιστότοπο), συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κουπονιών ή των αποκλειστικών διαφημιστικών προσφορών,
γ) παραλαβή από τους Λήπτες της Υπηρεσίας που έχουν παράσχει στον Πάροχο Υπηρεσιών τον αριθμό τηλεφώνου τους, συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων συστημάτων κλήσεων, εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Παρόχου Υπηρεσιών και των συνεργατών του Παρόχου Υπηρεσιών (των οποίων η τρέχουσα λίστα δίνεται στον Ιστότοπο), συμπεριλαμβανομένων ιδίως των πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες προσφορές, τις εκπτώσεις και τις εκστρατείες προώθησης.
2. Η χρήση της υπηρεσίας Newsletter είναι δυνατή αφού ολοκληρωθούν τα επόμενα βήματα από τον Λήπτη της Υπηρεσίας:
α) παροχή τουλάχιστον της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού τηλεφώνου στο κατάλληλο πεδίο στον Ιστότοπο ή σημείωση του κατάλληλου checkbox για την παραλαβή εμπορικών πληροφοριών μέσω του κατάλληλου διαύλου,
β) αποδοχή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο ενεργοποίησης που αποστέλλεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Πελάτης (στιγμή έναρξης της παροχής της υπηρεσίας Newsletter). Ο σύνδεσμος είναι ενεργός για περίοδο 7 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Εάν ο Κανονισμός δεν γίνει αποδεκτός εντός αυτής της περιόδου, η διαδικασία εγγραφής για την υπηρεσία Newsletter πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου.
2α. Σε περίπτωση μη αποδοχής του Κανονισμού σύμφωνα με το σημείο II παρ. 2 στοιχ. β) εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του συνδέσμου ενεργοποίησης, μπορεί να σταλεί στον Πελάτη υπενθύμιση σχετικά με τη δυνατότητα αποδοχής του Κανονισμού.
3. Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται για αόριστο χρονικό διάστημα.
4. Ο Λήπτης της Υπηρεσίας υποχρεούται ειδικότερα:
α) να παρέχει στον Πάροχο Υπηρεσιών μόνο τα αληθή, τρέχοντα και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του Λήπτη της Υπηρεσίας,
β) να επικαιροποιεί αμέσως τα δεδομένα που παρέχονται στον Πάροχο Υπηρεσιών σε σχέση με τη σύναψη της Σύμβασης,
γ) να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Πάροχος Υπηρεσιών κατά τρόπο σύμφωνο με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και χωρίς παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, σύμφωνο με τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και με τα ήθη και τις αρχές κοινωνικής συνύπαρξης, ιδίως τη μη παροχή παράνομου περιεχομένου.

III. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Τα προσωπικά δεδομένα του Λήπτη της Υπηρεσίας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Πάροχο Υπηρεσιών ως διαχειριστή προσωπικών δεδομένων για την παροχή της υπηρεσίας Newsletter.
2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλίσει την παρουσίαση διαφημίσεων, προϊόντων ή προσφορών (εκπτώσεων), που προορίζονται για όλους τους Λήπτες της Υπηρεσίας, με τρόπο προσαρμοσμένο στα συμφέροντα ενός συγκεκριμένου Λήπτη της Υπηρεσίας, μπορεί να μαθαίνει για τις προτιμήσεις του, π.χ. αναλύοντας πόσο συχνά επισκέπτεται τον Ιστότοπο.
3. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον Λήπτη της Υπηρεσίας είναι εθελοντική αλλά απαραίτητη για τη χρήση της υπηρεσίας Newsletter., με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 κατωτέρω.
4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών επιτρέπει στους Λήπτες της Υπηρεσίας να χρησιμοποιούν την υπηρεσία Newsletter ανώνυμα, εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει ο Λήπτης της Υπηρεσίας δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση του Λήπτη της Υπηρεσίας και ο Λήπτης της Υπηρεσίας δεν έχει παράσχει στον Πάροχο Υπηρεσιών άλλα προσωπικά δεδομένα.
5. Ο Λήπτης της Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για έκδοση αντιγράφου, αίτησης διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας ή διαγραφής των δεδομένων και παραιτήσεως από την υπηρεσία Newsletter, μεταβιβάζοντας τα προσωπικά του δεδομένα, π.χ. σε άλλον διαχειριστή, υποβάλλοντας καταγγελία στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων.
6. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων περιέχονται στην «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων» που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο.


IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Αποκλειστικά δικαιώματα σε όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των έργων κατά την έννοια του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25/ 4-3-1993, όπως τροποποιήθηκε), που διατίθενται από τον Πάροχο Υπηρεσιών ή συνεργατών του Παρόχου Υπηρεσιών, ιδίως πνευματικά δικαιώματα, ανήκουν στον Πάροχο Υπηρεσιών ή σε φορείς με τους οποίους ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει συνάψει τις κατάλληλες συμφωνίες. Ο Λήπτης της Υπηρεσίας δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα προαναφερθέντα χωρίς χρέωση μόνο για προσωπική χρήση και μόνο για τη σωστή χρήση της υπηρεσίας Newsletter σε ολόκληρο τον κόσμο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του προαναφερθέντος περιεχομένου σε διαφορετικό εύρος επιτρέπεται μόνο βάσει ρητής, προηγούμενης συγκατάθεσης, που δόθηκε από εξουσιοδοτημένο νομικό πρόσωπο, εγγράφως, ειδάλλως είναι άκυρη.


V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

1. Ο Λήπτης της Υπηρεσίας μπορεί να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την υπηρεσία Newsletter με τη μορφή παραπόνου.
2. Η απάντηση στο παράπονο από τον Πάροχο Υπηρεσιών πραγματοποιείται αμέσως, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.
3. Τα παράπονα που σχετίζονται με την παροχή της υπηρεσίας Newsletter μπορούν να υποβληθούν, για παράδειγμα, εγγράφως στην ακόλουθη διεύθυνση: Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra.
4. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση της εγγύησης, παρακαλούμε αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος καθώς και μια περιγραφή των λόγων που δικαιολογούν το παράπονο.
5. Ούτε ο Πάροχος Υπηρεσιών ούτε οι υπάλληλοι του, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του και οι πληρεξούσιοι του, δεν ευθύνονται έναντι του Λήπτη της Υπηρεσίας που δεν είναι καταναλωτής, των υπεργολάβων του, των υπαλλήλων του, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και / ή των πληρεξουσίων για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε εκ προθέσεως από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, καθορίζοντας την ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών, των υπαλλήλων του, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή / και των πληρεξουσίων, η ευθύνη αυτή σε σχέση με τον Λήπτη της Υπηρεσίας που δεν είναι καταναλωτής, ανεξάρτητα από τη νομική βάση είναι περιορισμένη - τόσο ως μέρος μιας μόνο αξίωσης όσο και για όλες τις απαιτήσεις στο σύνολο - μέχρι διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

VI. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Λήπτης της Υπηρεσίας μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς να δώσει οποιοδήποτε λόγο να διαγραφεί από την υπηρεσία Newsletter (παραίτηση από την υπηρεσία), ιδίως κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο απενεργοποίησης που βρίσκεται σε κάθε email που αποστέλλεται στον Λήπτη της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Newsletter ή κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί στον Ιστότοπο, ο σύνδεσμος του οποίου περιλαμβάνεται στο πρώτο μήνυμα που αποστέλλεται στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται σε σχέση με την εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter. Η διαγραφή από έναν από τους διαύλους της υπηρεσίας Newsletter με τον τρόπο που υποδεικνύεται παραπάνω δεν σημαίνει ότι διαγράφετε αυτόματα από τον άλλο δίαυλο της υπηρεσίας Newsletter.
2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να τερματίσει τη Σύμβαση ανά πάσα στιγμή με προειδοποίηση ενός μήνα για σημαντικούς λόγους που θεωρούνται ως (κλειστός κατάλογος):
α) αλλαγή των νομικών διατάξεων που ρυθμίζουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών, που επηρεάζουν τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση ή αλλαγή στην ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων ως αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων ή συστάσεων κατάλληλων για το συγκεκριμένο τομέα γραφείων ή οργανισμών,
β) αλλαγή στον τρόπο παροχής υπηρεσιών αποκλειστικά για τους τεχνικούς ή τεχνολογικούς λόγους (ιδίως, ενημέρωση των τεχνικών απαιτήσεων που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό),
γ) αλλαγή του πεδίου εφαρμογής ή της παροχής υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού, μέσω της εισαγωγής νέων, της τροποποίησης ή της απόσυρσης από τον Πάροχο Υπηρεσιών τις υπάρχουσες λειτουργίες ή υπηρεσίες που καλύπτονται από τον Κανονισμό.

3. Η δήλωση του Παρόχου Υπηρεσιών με περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 2 παραπάνω, αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχει ο Λήπτης της Υπηρεσίας κατά την εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter.
4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να τερματίσει τη Σύμβαση με προειδοποίηση επτά ημερών ή να αρνηθεί περαιτέρω δικαιώματα χρήσης της υπηρεσίας Newsletter καθώς και να περιορίσει την πρόσβαση σε κάποιο ή σε όλο το περιεχόμενο που αναφέρεται στο σημείο IV παραπάνω, για σημαντικούς λόγους π.χ. βαριάς παραβίασης από τον Λήπτη της Υπηρεσίας αυτού του Κανονισμού, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου ο Λήπτης της Υπηρεσίας (κλειστός κατάλογος) παραβιάζει τις διατάξεις του σημείου ΙΙ, παρ. 4, στοιχείο γ του Κανονισμού.
5. Ο Κανονισμός είναι το συμβατικό πρότυπο κατά την έννοια των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή (ΥΑ 5338/2018 ΦΕΚ Β’ 40/ 17-1-2018).
6. Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να αλλάξει αυτόν τον Κανονισμό σε περίπτωση τουλάχιστον ενός από τους παρακάτω σημαντικούς λόγους (κλειστός κατάλογος):
α) αλλαγή των νομικών διατάξεων που ρυθμίζουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών, που επηρεάζουν τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση ή αλλαγή στην ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων ως αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων ή συστάσεων κατάλληλων για το συγκεκριμένο τομέα γραφείων ή οργανισμών,
β) αλλαγή στον τρόπο παροχής υπηρεσιών αποκλειστικά για τους τεχνικούς ή τεχνολογικούς λόγους (ιδίως, ενημέρωση των τεχνικών απαιτήσεων που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό),
γ) αλλαγή του πεδίου εφαρμογής ή της παροχής υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού, μέσω της εισαγωγής νέων, της τροποποίησης ή της απόσυρσης από τον Πάροχο Υπηρεσιών τις υπάρχουσες λειτουργίες ή υπηρεσίες που καλύπτονται από τον Κανονισμό.
7. Σε περίπτωση σημαντικών τροποποιήσεων του Κανονισμού, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα παρέχει ένα ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού με δημοσίευση στον Ιστότοπο και μέσω μηνύματος που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Λήπτη της Υπηρεσίας κατά την εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter.
8. Η τροποποίηση του Κανονισμού τίθεται σε ισχύ μετά από 14 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής πληροφοριών σχετικά με την τροποποίηση. Ο Λήπτης της Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα για τερματισμό της Σύμβασης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της τροποποίησης του Κανονισμού.


VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Αυτός ο Κανονισμό διατίθεται επίσης στο https://epapoutsia.gr/b/kanonismos_newsletter και ισχύει από τις 22/09/2023.
2. Η Σύμβαση συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα.
3. Η ενοποίηση, η ασφάλεια και η πρόσβαση σε ουσιώδεις διατάξεις της Σύμβασης εκτελείται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο Λήπτης της Υπηρεσίας κατά την εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter.
4. Η Σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Πολωνίας και αρμόδια δικαστήρια είναι τα τακτικά δικαστήρια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από αναγκαστικές διατάξεις νόμου.

Οι προηγούμενοι Κανονισμοί είναι διαθέσιμοι παρακάτω:

- μέχρι τις 2023-09-21

- μέχρι τις 2022-01-20